SLOGAN
Javne nabavke koje ne podležu zakonu o javnim nabavkama
2021. godina 13.1.2021. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge sa ekonomske klasifikacije 423200 - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 14.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite 14.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje 14.1.2021. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 15.1.2021. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 15.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 15.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 15.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425000 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425000 servisiranje motornih vozila 15.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge DOPUNJENI Poziv za podnošenje ponude - usluga sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 426800- održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 426800- održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 19.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 21.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije IZMENJENI Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 2.2.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 4.2.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 6.5.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad 10.5.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423911 - vršenja tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423911 - vršenja tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije Glavna sveska projekta 8.9.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad 8.10.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 512220 - računarska oprema Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 512220 - računarska oprema 25.11.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421414 - usluge mobilne telefonije Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421414 - usluge mobilne telefonije Centra za socijalni rad
2022. godina 3.3.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 17.2.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 28.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za potrebe Centra za socijalni rad 27.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425000 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425000 servisiranje motornih vozila 27.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 13.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 12.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 11.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 11.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 11.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 6.1.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje 6.1.2022. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 5.1.2022. godine Nabavka usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad Poziv za podnošenje ponude za usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad 5.1.2022. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 5.1.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 4.1.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 4.1.2022. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge sa ekonomske klasifikacije 423200 - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 4.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite
2023. godina 6.9.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad 6.3.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 10.2.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421500 - osiguranje imovine i zaposlenih za potrebe Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421500 - osiguranje imovine i zaposlenih za potrebe 6.2.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 6.2.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 servisiranje motornih vozila 6.2.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 27.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za potrebe Centra za socijalni rad 18.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje teretne platforme i stepeništa platforme Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje teretne platforme i stepeništa platforme 17.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 17.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 11.1.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 11.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 11.1.2023. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 11.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 10.1.2023. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 10.1.2023. godine Nabavka usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad Poziv za podnošenje ponude za usluge brze poštu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad 10.1.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 10.1.2023. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge sa ekonomske klasifikacije 423200 - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 10.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite 10.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 10.1.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje
2024. godina 1.3.2024. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 28.2.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 511300 i 425100 - kapitalno održavanje, nabavka i ugradnja dela galvanizovane šine stepenišne platforme - “omega F rampa” Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 511300 i 425100 - kapitalno održavanje, nabavka i ugradnja dela galvanizovane šine stepenišne platforme - “omega F rampa” 14.2.2024. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 26.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - servisiranje motornih vozila za potrebe Centra za socijalni rad Leskovac Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 servisiranje motornih vozila za potrebe Centra za socijalni rad Leskovac 22.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 511300 i 425100 - kapitalno održavanje i ostale popravke i održavanje zgrada CSR Leskovac Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 511300 i 425100 - kapitalno održavanje i ostale popravke i održavanje zgrada CSR Leskovac 18.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje teretne platforme Q-300kg Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje teretne platforme Q-300kg 18.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje stepenišne platforme - omega rampa Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje stepenišne platforme - omega rampa 12.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 12.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 12.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 11.1.2024. godine Nabavka usluge brze pošte u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad Poziv za podnošenje ponude za usluge brze pošte u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad 10.1.2024. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 10.1.2024. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 5.1.2024. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 5.1.2024. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje 5.1.2024. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače
Centar za socijalni rad Leskovac