SLOGAN
Javne nabavke koje ne podležu zakonu o javnim nabavkama
2021. godina 13.1.2021. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge sa ekonomske klasifikacije 423200 - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 14.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite 14.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje 14.1.2021. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 15.1.2021. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 15.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 15.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 15.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425000 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425000 servisiranje motornih vozila 15.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge DOPUNJENI Poziv za podnošenje ponude - usluga sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 18.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 426800- održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 426800- održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 19.1.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 21.1.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije IZMENJENI Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 2.2.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 4.2.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 6.5.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad 10.5.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423911 - vršenja tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423911 - vršenja tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije Glavna sveska projekta 8.9.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad 8.10.2021. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 512220 - računarska oprema Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 512220 - računarska oprema 25.11.2021. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421414 - usluge mobilne telefonije Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421414 - usluge mobilne telefonije Centra za socijalni rad
2022. godina 3.3.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 17.2.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 28.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za potrebe Centra za socijalni rad 27.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425000 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425000 servisiranje motornih vozila 27.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 13.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 12.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 11.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 11.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 11.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 6.1.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje 6.1.2022. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 5.1.2022. godine Nabavka usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad Poziv za podnošenje ponude za usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad 5.1.2022. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 5.1.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 4.1.2022. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 4.1.2022. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge sa ekonomske klasifikacije 423200 - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 4.1.2022. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite
2023. godina 6.9.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421400 - internet saobraćaj Centra za socijalni rad 6.3.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - električne energije 10.2.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 421500 - osiguranje imovine i zaposlenih za potrebe Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 421500 - osiguranje imovine i zaposlenih za potrebe 6.2.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - ostale popravke i održavanje zgrada 6.2.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - servisiranje motornih vozila Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 servisiranje motornih vozila 6.2.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponude za nabavku dobra sa ekonomske klasifikacije 426400 - gorivo za motorna vozila 27.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za jubilej Centra za socijalni rad Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423711 - ketering za potrebe Centra za socijalni rad 18.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje teretne platforme i stepeništa platforme Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425100 - održavanje i servisiranje teretne platforme i stepeništa platforme 17.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 423900 - procena nepokretnosti 17.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje elektro aparata i klima uređaja 11.1.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426100 - kancelarijski materijal 11.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 i 423200 - održavanje i servisiranje servera, računara, mrežne infrastrukture IP telefonije i sistema evidencije radnog vremena 11.1.2023. godine Nabavka dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače Poziv za podnošenje ponude za dobra ekonomske klasifikacije 426100 - Toneri za štampače 11.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 472600- pogrebna oprema i pogrebne usluge Poziv za podnošenje ponude uslugu sa ekonomske klasifikacije 472600 pogrebna oprema i pogrebne usluge 10.1.2023. godine Nabavka stručno-konsultativnih usluga sa ekonomske klasifikacije 42390 - usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara Poziv za podnošenje ponude za usluge sa ekonomske klasifikacije 42390 - stručno konsultativne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlje na radu i zaštite od požara 10.1.2023. godine Nabavka usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad Poziv za podnošenje ponude za usluge brze pošteu u unutrašnjem saobraćaju sa ekonomske klasifikacije 421422 - usluge dostave za potrebe Centra za socijlani rad 10.1.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 426700 i 426800 lekovi i medikamenti 10.1.2023. godine Nabavka usluge održavanja sa ekonomske klasifikacije 423200- odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije Poziv za podnošenje ponude za nabavku usluge sa ekonomske klasifikacije 423200 - odžavanje softvera za vođenje evidencije i dokumentacije 10.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 425200 - održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite 10.1.2023. godine Nabavka usluge sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz Poziv za podnošenje ponude za uslugu sa ekonomske klasifikacije 422300 - taksi prevoz 10.1.2023. godine Nabavka dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje Poziv za podnošenje ponude za dobra sa ekonomske klasifikacije 423700 i 426800 - roba široke potrošnje
Centar za socijalni rad Leskovac