Propisi: • Odluka o socijalnoj zastiti gradjana na teritoriji Grada Leskovac Odluka o izmenama i dopunama Statuta CSR Leskovac • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad u Leskovcu • Porodični zakon • Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o izdržavanim licima • Pravilnik o hraniteljstvu • Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zastite • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Leskovac • Pravilnik o organizaciji normativima i standardima rada centra za socijalni rad • Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć • Pravilnik o učešću srodnika u izdržavanju korisnika prava u socijalnoj zaštiti • Pravilnik o namirenju potraživanja po osnovu isplaćene novčane socijalne pomoći • Pravilnik o bližim uslovima i procedurama za sticanje prava iz odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Leskovca Pravilnik o načinu i uslovima pružanja usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Leskovca • Pravilnik o disciplini i ponašanju zaposlenih • Pravilnik o troškovima reprezentacije • Pravilnik o korišćenju službenog vozila i obavezi vođenja evidencije pređene kilometraže po putnim nalozima CSR Leskovac • Pravilnik o nabavkama • Pravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabvkama • Pravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje • Novi Pravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje Rešenje o imenovanju stalne komisije za popis i procenu vrednosti imovine štićenika • Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom • Vodič za samozastupanje gradjana Zakon o socijalnoj zastiti • Zakon o radu Zakon o opštem upravnom postupku • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju • Zakon o društvenoj brizi o deci • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletne dece • Zakon o socijalnom stanovanju • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti • Zakon o društvenoj brizi o deci Zakon o parničnom postupku Zakon o vanparničnom postupku • Zakon o izvršenju krivičnih sankcija • Zakon o prekršajima Informator za 2015. god. • Informator za 2016. god. • Informator za 2017. god. • Informator za 2018. god. • Informator za 2019. god. • Informator za 2020. god. • Informator za 2021. god. Informator za 2022. god.
Preuzimanje +
SLOGAN
Centar za socijalni rad Leskovac