Telefon Centrala: 016 252 494 016 216 855 016 315 51 55 065 252 49 49 065 225 24 94 Direktor: 016 315 51 99 Dežurni telefon: 0652524944 Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici: 016 315 51 69; 064 898 66 97 Kancelarija Centra za socijalni rad u Vučju: 016 315 51 68 Kancelarija Centra za socijalni rad u Brestovcu: 016 315 51 70 Kancelarija Centra za socijalni rad u Grdelici: 016 315 51 67 Лице за заштиту података о личности - Милош Стевановић 016 252494, лок. 18. Mail centarle@centarle.rs Adresa Koste Stamenković 6, 16000 Leskovac Matični broj: 07139896 PIB: 101909661 Br. žiro računa: 840-1620-21 NBS Uprava za trezor - Leskovac
SLOGAN
Centar za socijalni rad Leskovac