Arhiva aktuelnosti
SLOGAN
Nedelja solidarnosti sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju - prvih 50 godina. Projekat koji je podržalo Ministarstvo za rad zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja. Okrugli sto na temu: „Zaštita osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju - izazovi svakodnevnog života“ održan 22.10.2018. godine u Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu.
Sastanak indireknih korisnika iz sistema socijalne zaštite s Ministrom Zoranom Đordjevicem i njegovim saradnicima i predstavnicima trezora oko predstojećeg prelaska na ISIB sistem finansijskog poslovanja održan 22.10.2018. godine u Gerontološkom centru Beograd.
Dana 24.10.2018.godine u zgradi opštine održana je prezentacija rezultata istraživanja “ISHRANA DECE U ROMSKIM NASELJIMA I PROBLEM NEUHRANJENOSTI” koje je sprovedeno tokom 2017/18 godine u romskoj zajednici u Leskovcu i još nekoliko gradova u Srbiji. Rezultate su prezentovali predstavnici istraživačkog tima organizacije SeCons – grupe za razvojne inicijative. Prezentacija se organizovala u okviru projekta "Sve za decu: mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece u najranijem detinjstvu" koji u gradu Leskovcu realizuje organizacija "Romska obnova, saradnja i alternativa-ROSA" uz podršku UNICEF-a.
U okviru redovnog plana aktivnosti Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a na osnovu iskazanih potreba centara za socijalni rad, u Beogradu je, od 16. do 19. oktobra ove godine, realizovana obuka „Vođenje slučaja u centru za socijalni rad“. Obuci su prisustvovali i radnici CSR Leskovac.
Leskovački kulturni centar, 25.10.2018. godine. Svečani program povodom 50 godina postojanja i rada Urduženja za pomoć MNRO Leskovac. Udruženje je dodelilo zahvalnicu CSR Leskovac za dugogodišnju saradnju i podršku.
Prvi godišnji sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima u organizaciji Medjunarodnog komiteta spasa (IRC), organizovan sa ciljem podrske institucijama u jačanju strateškog okvira i mehanizama za odgovor na trgovinu ljudima.
Realizaciju obuka za stručnjake iz centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite po akreditovanom programu obuke na temu ,,Nasilje nad starim osobama, specifičnosti, prezentovanje i strategije prevencije’’. Projekat realizuje Udruženje Amity iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice.
Zahvaljujemo se na donaciji firme Autostop Interiors-a iz Leskovca na humanoj donaciji garderobe deci bez roditeljskog staranja. Ovom prilikom želimo da pozovemo sve pojedince, privrednike, udruženja i institucije da prepoznaju važnost ulaganja u dalji razvoj socijalne zaštite i usluga u zajednici u cilju dobrobiti građana grada Leskovca.
Dana 10.12.2018. godine Asocijacija “Duga” u saradnji sa misijom OEBS-a realizovala je projekat „Bezbednosni plan, nova usluga u sistemu socijalne zaštite“ u prostorijama CSR Leskovac. Namera treninga je da stručni radnici povećaju svoje znanje i veštine u oblasti primene koncepta bezbednosne kulture, koji podrazumeva preduzimanje čitavog seta aktivnosti kako bi eliminisali ili smanjili mogućnost da se nasilje dogodi.
Beograd, 12.12.2018. god. - U prostorijama UNICEF-a u skladu sa nasim zahtevima u kojima smo zamolili da se nasim ustanovama obezbedi tehnička podrška za rad nasih saradnika u projektu “Kreiranje uslova za razvoj sveobuhvatnog sistema rane intervencije kod dece na ranom uzrastu u Srbiji”, koji se realizuje uz podršku UNICEF-a, Fondacije za otvoreno društvo i Beogradskog psihološkog centra, danas je isporucena potrebna oprema. Takodje organizovana je i obuka troje zaposlenih za svaku od pozvanih ustanova za njeno direkno korišćenje tokom učesca u obuci za rane intervencije zasnovane na rutinama. Radujemo se ovom sledećem koraku u radu i saradnji, kako bismo obezbedili adekvatnu obuku i rad nasih zaposlenih u primeni rane intervencije na dobrobit dece i njihovih roditelja.
Grad Leskovac je u saradnji sa Opštom bolnicom Leskovac, Domom zdravlja Leskovca i volonterima, i organizovao preventivne lekarske preglede. Ovoj akciji pridružio se Centar za socijalni rad, na čelu sa direktorom Predragom Momčilovićem obilaskom 20-ak domaćinstava. Predstavnici Centra su obišli svoje korisnike i ostalo stanovništvo u stanju socijalne potrebe koje utvrđeno na terenu.
Dana 04.12.2018. god. Leskovac - U prostorijama Centra za socijalni rad Leskovac, odrzana je radionica „Kreiranje indikatora rizika od decijeg braka“. Predavaci na danasnjoj radionici bili su nama dragi i postovani prijatelji i kolege g-dja Sanja Kljajic iz Republickog zavoda za socijalnu zastitu Beograd i g-din Nenad Draskovic pomocnik u Sekretarijatu za socijalnu zastitu grada Novi Sad. Bilo je veoma proaktivno i kreativno na radionici i hvala im na jos jednom novom i veoma dragocenom iskustvu u ovoj oblasti.
Dana 24. decembra 2018. godine Održan završni godisnji sastanak Projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“. Projekat će se nastavii i u 2019. godini u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice.
Centar za socijalni rad Leskovac