Galerija
Republički zavod za socijalnu zaštitu, Odeljenje za stručnu podršku-superviziju, dana 4.3.2016. godine, realizovao je podršku supervizorima u sprovođenju supervizijskog procesa.
Udruženje Romkinja iz Niša “Osvit” odrganizovao je skup “Radna prava Romkinja u XXI veku” u saradni sa koordinatorom nacionalnih manjina grada Leskovca. Okrugli sto je održan dana 17.3.2016. godine. u prostorijama CSR Leskovac.
Poseta predstavnika Svetske banke Centru za socijlani rad Leskovac, dana 24.3.2016. godine.
Održana je dvodnevna radionica u peridu od 5. do 6. aprila 2016. godine u okviru projekta “Pravna pomoć licima u riziku od apatridije” u organizaciji Praxis-a. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku UNHCR-a, aktivnosti su usmerene na prevenciju i eliminaciju dečjih, ranih i prinudnih brakova.
U prostorijama Centra za socijalni rad u Leskovcu održana Specijalistička obuka iz oblasti zaštite od požara za pripadnike romske populacije.
Stručnaci Centra za socijalni rad Leskovac su 17. i 18. maja 2016. godine učestvovali su na seminaru „POMOĆ POMAGAČIMA“ koji je realizovalo Udruženje eksperata za unapređenje kvaliteta života “Sinergija”. Seminar je imao za cilj unapređenje kvaliteta usluga kroz očuvanje psihofizičkog zdravlja pomagača.
U prostorijama Centra za socijalni rad u Leskovcu održana je obuka budućih hranitelja.
U prostorijama Centra za socijalni rad u Leskovcu održan je okrugli sto na temu: saradnja CSR Leskovac i OJT Leskovac u postupcima za zaštitu prava i interesa deteta.
Uspešno realizovana obuka za hraniteljske porodice. Obuka je realizovana kroz 11 radionica od po tri školska časa, u organizaciji Centara za socijalni rad Leskovac.
U organizaciji Centra za socijalni rad Leskovac trideset dvoje mališana iz hraniteljskih porodica otputovalo je na besplatno desetodnevno letovanje u Igalu u pratnji lekara i socijalnih radnika. “Veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja koje je obezbedilo milion dinara, zatim lokalnoj samoupravi koja poslednjih godina dodeljuje vrlo značajna sredstva za razvoj i unapređenje socijalne zaštite, kao i unapređenje i razvoj ustanova socijlane zaštite koje egzistiraju na području grada Leskovca. Zahvalnost svakako treba uputiti i stručnim radnicima Centra za socijalni rad koji su vrlo stručno, profesionalno i organizovano priveli realizaciji ovo letovanje.” direktor centra Boban Ilić.
U prostorijama Centra za socijalni rad u Leskovcu, dana 10.8.2016. godine, održan je stručni skup pod nazivom “Saradnja CSR i pružaoca usluge Porodični saradnik” u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i pružalaca usluge Doma za decu i omladinu “Duško Radović” iz Niša.
SLOGAN
U prostorijama Centra za socijalni rad u Leskovcu, organizovan je jednodnevni trening „Planiranje stalnosti za decu i mlade“ u organizaciji Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije.
Isečak iz emisije “Ovo je Srbija”
Konferencija o rodu i vanrednim situacijama održana u Beogradu dana 22.03.2016. godine.
Centar za socijalni rad Leskovac
Gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović otvorio je danas Uslužni centar u Brestovcu koji će omogućiti meštanima ovog i okolnih sela bolju komunikaciju sa lokalnom samoupravom. U okviru Uslužnog centra postoji više šaltera: - Centar za socijalni rad - Lokalna poreska administracija - Matična služba - Gradska uprava za privredu i poljoprivredu
U petak 13. maja je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održan sastanak posvećen temi dečijih, ranih i prinudnih brakova, čiji je organizator nevladina ogranizacija “Praxis”. Cilj sastanaka jeste povezivanje svih relevantnih aktera na nivou lokalne samouprave i državne uprave u cilju razmene postojećih iskustava i unapređenja praksi postupanja nadležnih institucija u slučajevima dečijih, ranih i prinudnih brakova u kontekstu postojećih međunarodnih i domaćih propisa i standarda.
U periodu od 28. до 29. маја 2016. u prostorijama Centra za socijalni rad u Leskovcu sproveden је аkreditovani program obuke pod nazivom “Pregovaranje u socijalnim radu sa teško saradljivim korisnicima” Autori programa su: Ružica Jelisavac, Snježana Jović i Milan Samardžija
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je 26. maja 2016. god. otvorio adaptiranu zgradu Centra za socijalni rad za opstine Vlasotince i Crna Trava.
Zahvaljujemo se na donaciji firme Autostop Interiors-a iz Leskovca, ispostavi firme Autostop Leather iz Atine. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo donatoru i da pozovemo sve pojedince, privrednike, udruženja i institucije da prepoznaju važnost ulaganja u prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici.
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizovao je konferenciju sa temom “Unapređenje politika usluga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama”
Humanitarna akcija i TV serijal "S Tamarom u akciji" u narednom periodu biće posvećene socijalno urgoženim porodicama koje žive na području Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga. Ekipa emisije "S Tamarom u akciji" u saradnji sa sručnjacima Centra za socijalni rad Leskovac obišla je više ugroženih porodica kojima je po proceni stručnih radnika pomoć najpotrebnija.
Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Leskovac obeležio je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u centru grada Leskovca razgovorom sa građanima. Obeležavanju Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima pridružili su se Centar za socijalni rad i Kancelarija za mlade Leskovac.
Unapredjenje kvaliteta socijalnih usluga u Leskovcu i okolini - Realizacija "Supervizije" kontratransfera i uzroka stresa u radu strucnjaka u socijalnoj zastiti u organizaciji Udruženja za unapređenje kvaliteta života "Sinergija" Leskovac.
Svečano uručenje licenci od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje usluga “Pomoć u kuci” i “Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici”.