Upoznavanje sa Opštim i posebnim protokolima za zaštitu žena od nasilja u partnerskim odnosima i u porodici. Organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od nasilja u porodici.
Održan stručni sastanak u okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama”.
Udruženje hranitelja „Sunce“ u Centru za socijalni rad proslavilo je slavu Ikone Bogorodice Trojeručice.
Održan sastanak sa Asocijacijom “DUGA” i uručena zahvalnica Centru za socijalni rad Leskovac.
“Октобарски сусрети у социјалној заштити” Ниш 2014 Тема скупа:“Сарадња система на заштити посебно осетљивих група”
“USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE" LESKOVAC - 50 godina postojanja -
“Трговина људима - Улога и координација ЦСР Лесковац са другим институцијама система” Лесковац 2014 Тема трибине:“Заштита жртава трговине људима”
Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sisiemu socijalne zaštete Asocijacija “DUGA”
Poseta državnog sekretara Lasla Čikoša Centru za socijalni rad Leskovac
Međunarodni kongres socijalnih radnika „SOCIJALNI PROCESI U XXI VEKU“
Distirbucija pomoći u naturi (ogrevnog drveta) korisnicima jednokratne pomoći u organizaciji Koridori Srbije grad Leskovac i CSR Leskovac
Dogovor o realizaciji uredbe o merama socijalnog uključivanja korisnika NSP-a
Tribina pod nazivom “Grad Leskovac nasa sigurna kuca”
Početak sanacije i adaptacije Sigurne kuće u Leskovcu Partneri na projektu: Grad Leskovac, Aler, Ustanova za odrasle i starije Leskovac, Centar za socijalni rad Leskovac
Први дан   Други дан
Galerija
SLOGAN
Centar za socijalni rad Leskovac