SLOGAN
Javne nabavke koje ne podležu zakonu o javnim nabavkama
2020. godina 23.10.2020. godine Javna nabavka za podnošenje ponuda za izradu projektno tehničke dokumentacije. Odluka o pokretanju postupka Poziv za podnošenje ponuda za izradu projektno tehničke dokumentacije Projektni zadatak
Centar za socijalni rad Leskovac