Arhiva aktuelnosti
SLOGAN O nama O nama O nama Prava i usluge Prava i usluge Prava i usluge Propisi Propisi Propisi Aktuelno Aktuelno Aktuelno Kontakt Kontakt Kontakt Početna Početna Početna Zaposleni Zaposleni Zaposleni Izveštaji Izveštaji Izveštaji Javne nabavke Javne nabavke Javne nabavke
Nedelja solidarnosti sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju - prvih 50 godina. Projekat koji je podržalo Ministarstvo za rad zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja. Okrugli sto na temu: „Zaštita osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju - izazovi svakodnevnog života“ održan 22.10.2018. godine u Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu.
Sastanak indireknih korisnika iz sistema socijalne zaštite s Ministrom Zoranom Đordjevicem  i njegovim saradnicima i predstavnicima trezora oko predstojećeg prelaska na ISIB sistem finansijskog poslovanja održan 22.10.2018. godine u Gerontološkom centru Beograd.
Dana 24.10.2018.godine u zgradi opštine održana je prezentacija rezultata istraživanja “ISHRANA DECE U ROMSKIM NASELJIMA I PROBLEM NEUHRANJENOSTI” koje je sprovedeno tokom 2017/18 godine u romskoj zajednici u Leskovcu i još nekoliko gradova u Srbiji.   Rezultate su prezentovali predstavnici istraživačkog tima organizacije SeCons – grupe za razvojne inicijative. Prezentacija se organizovala u okviru projekta "Sve za decu: mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece u najranijem detinjstvu" koji u gradu Leskovcu realizuje organizacija "Romska obnova, saradnja i alternativa-ROSA" uz podršku UNICEF-a.
U okviru redovnog plana aktivnosti Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a na osnovu iskazanih potreba centara za socijalni rad, u Beogradu je, od 16. do 19. oktobra ove godine, realizovana obuka „Vođenje slučaja u centru za socijalni rad“. Obuci su prisustvovali i radnici CSR Leskovac.
Leskovački kulturni centar, 25.10.2018. godine. Svečani program povodom 50 godina postojanja i rada Urduženja za pomoć MNRO Leskovac. Udruženje je dodelilo zahvalnicu CSR Leskovac za dugogodišnju saradnju i podršku.
Prvi godišnji sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima u organizaciji Medjunarodnog komiteta spasa (IRC), organizovan sa ciljem podrske institucijama u jačanju strateškog okvira i mehanizama za odgovor na trgovinu ljudima.
Realizaciju obuka za stručnjake iz centara za socijalni rad i drugih ustanova socijalne zaštite po akreditovanom programu obuke na temu ,,Nasilje nad starim osobama, specifičnosti, prezentovanje i strategije prevencije’’. Projekat realizuje Udruženje Amity iz Beograda, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice.
Zahvaljujemo se na donaciji firme Autostop Interiors-a iz Leskovca na humanoj donaciji garderobe deci bez roditeljskog staranja. Ovom prilikom želimo da pozovemo sve pojedince, privrednike, udruženja i institucije da prepoznaju važnost ulaganja u dalji razvoj socijalne zaštite i usluga u zajednici u cilju dobrobiti građana grada Leskovca.
Dana 10.12.2018. godine Asocijacija “Duga” u saradnji sa misijom OEBS-a realizovala je projekat „Bezbednosni plan, nova usluga u sistemu socijalne zaštite“ u prostorijama CSR Leskovac. Namera treninga je da stručni radnici povećaju svoje znanje i veštine u oblasti primene koncepta bezbednosne kulture, koji podrazumeva preduzimanje čitavog seta aktivnosti kako bi eliminisali ili smanjili mogućnost da se nasilje dogodi.
Beograd, 12.12.2018. god. - U prostorijama UNICEF-a u skladu sa nasim zahtevima  u kojima smo zamolili  da se nasim ustanovama obezbedi tehnička podrška za rad nasih saradnika u projektu “Kreiranje uslova za razvoj sveobuhvatnog sistema rane intervencije kod dece na ranom uzrastu u Srbiji”, koji se realizuje uz podršku UNICEF-a, Fondacije za otvoreno društvo i Beogradskog psihološkog centra, danas je isporucena potrebna  oprema. Takodje organizovana je i obuka troje zaposlenih za svaku od pozvanih ustanova  za njeno direkno korišćenje tokom učesca  u obuci za rane intervencije zasnovane na rutinama. Radujemo se ovom sledećem koraku u radu i saradnji, kako bismo obezbedili adekvatnu obuku i rad nasih zaposlenih u primeni rane intervencije na dobrobit dece i njihovih roditelja.
Grad Leskovac je u saradnji sa Opštom bolnicom Leskovac, Domom zdravlja Leskovca i volonterima, i organizovao preventivne lekarske preglede. Ovoj akciji pridružio se Centar za socijalni rad, na čelu sa direktorom Predragom Momčilovićem obilaskom 20-ak domaćinstava. Predstavnici Centra su obišli svoje korisnike i ostalo stanovništvo u stanju socijalne potrebe koje utvrđeno na terenu.
Dana 04.12.2018. god. Leskovac - U prostorijama Centra za socijalni rad Leskovac, odrzana je radionica „Kreiranje indikatora rizika od decijeg braka“. Predavaci na danasnjoj radionici bili su nama dragi i postovani prijatelji i kolege  g-dja Sanja Kljajic iz Republickog zavoda za socijalnu zastitu Beograd i g-din Nenad Draskovic pomocnik u Sekretarijatu za socijalnu zastitu grada Novi Sad. Bilo je veoma proaktivno i kreativno na radionici i hvala im na jos jednom novom i veoma dragocenom iskustvu u ovoj oblasti.
Dana 24. decembra 2018. godine Održan završni godisnji sastanak Projekta „Podrška lokalnoj integraciji izbeglica iz bivše Jugoslavije i interno raseljenih lica“. Projekat će se nastavii i u 2019. godini u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice.
Centar za socijalni rad Leskovac