Centar za socijaln rad u leskovcu

centar za socijalni rad leskovac

SLOGAN

Centar za socijalni rad leskovac

O nama O nama Prava i usluge Prava i usluge Prava i usluge Propisi Propisi Propisi Galerija Galerija Galerija Kontakt Kontakt Početna
Dobrodošli
Početna
Centar   za   socijalni   rad   štiti   prava   i   interese   ranjivih   grupa,   kao   što   su:   maloletna deca   bez   roditelja   i   maloletna   deca   bez   adekvatnog   roditeljskog   staranja,   osobe lišene   poslovne   sposobnosti,   osobe   s   invaliditetom,   jednoroditeljske   porodice,   žrtve porodičnog    nasilja,    deca    i    mladi    sa    poremećajima    u    ponašanju,    porodice    pod rizikom i sl. Rad   Centra   se   odvija   kroz   preventivni   rad,   pružanje   usluga,   praćenje   korisnika. Metode koje se koriste u radu su: dijagnostika, savetovanje, terapijski rad.
Zaposleni Zaposleni Zaposleni Izveštaji Izveštaji Izveštaji Jav. naba Javne nabavke Jav. naba Javne nabavke Javne nabavke
Centar   za   socijalni   rad   Leskovac   želi   jačati   preventivno   delovanje,   ulagati   u kvalitet   rada,   podsticati   razvoj   samopomoći   i   aktivnog   uključivanja   korisnika   u   život društvene zajednice.
Centar za socijalni rad Leskovac
Šta pružamo?
Vizija
Pouzdanost
Potpunu informaciju
Poverljivost
Stručnost
Garantujemo
Ko smo mi?
Centar    za    socijalni    rad    Leskovac    je    ustanova    s    javnim    ovlašćenjima,    koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.