Centar za socijalni rad leskovac

Dobrodošli
Centar   za   socijalni   rad   štiti   prava   i   interese   ranjivih   grupa,   kao   što   su:   maloletna deca   bez   roditelja   i   maloletna   deca   bez   adekvatnog   roditeljskog   staranja,   osobe lišene   poslovne   sposobnosti,   osobe   s   invaliditetom,   jednoroditeljske   porodice,   žrtve porodičnog    nasilja,    deca    i    mladi    sa    poremećajima    u    ponašanju,    porodice    pod rizikom i sl. Rad   Centra   se   odvija   kroz   preventivni   rad,   pružanje   usluga,   praćenje   korisnika. Metode koje se koriste u radu su: dijagnostika, savetovanje, terapijski rad.
SLOGAN O nama O nama O nama Prava i usluge Prava i usluge Prava i usluge Propisi Propisi Propisi Galerija Galerija Galerija Kontakt Kontakt Kontakt Početna Početna Početna Zaposleni Zaposleni Zaposleni Izveštaji Izveštaji Izveštaji Javne nabavke Javne nabavke Javne nabavke
Centar   za   socijalni   rad   Leskovac   želi   jačati   preventivno   delovanje,   ulagati   u kvalitet   rada,   podsticati   razvoj   samopomoći   i   aktivnog   uključivanja   korisnika   u   život društvene zajednice.
Centar za socijalni rad Leskovac
Šta pružamo?
Vizija
Pouzdanost
Potpunu informaciju
Poverljivost
Stručnost
Garantujemo
Ko smo mi?
Centar    za    socijalni    rad    Leskovac    je    ustanova    s    javnim    ovlašćenjima,    koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.
Poziv    za    podnošenje    zahteva    i    neophodne    dokumentacije    za    jednokratne novčane    pomoći    redovnim    učenicima    osnovnih    i    srednjih    škola    iz    materijalno ugroženih porodica sa područja grada Leskovca za školsku 2018/2019. godinu.